Toegang tot Scout Leader Skills en privacy

Toegangsvoorwaarden

  • Lid zijn van de Scouts en Gidsen Vlaanderen of van de federatie Les Scouts.
  • Ten minste één jaar leider zijn en een kamp hebben meegemaakt als leider. Er is een minimale relevante duur in de leidersfunctie nodig om voldoende ervaring te hebben waarop je kan bogen om de stellingen van de vragenlijst te beantwoorden.
  • De balans maximum één keer per jaar opmaken. Dat jaar verschil stelt je in staat nieuwe ervaringen op te doen en eventueel nieuwe competenties te verwerven en/of te ontwikkelen.

Wijze van inloggen

Om je in te loggen gebruik je je Scouts en Gidsen Vlaanderen login of Les Scouts login.

Heb je geen login?

Dan mag je registreren via de login formulier.

Zijn je contactgegevens niet meer up-to-date?

Zijn je contactgegevens niet meer up-to-date? Neem dan contact met de federatie op 02.508.12.00 of per email (lesscouts@lesscouts.be).

Respect voor de persoonlijke levenssfeer

Je competentiebalans is persoonlijk. Wij hebben geen inzagerecht op de gegevens ervan. Je paswoord is vertrouwelijk en enkel door jou gekend. Niemand kan kennis nemen van je resultaten.

Wij verbinden ons ertoe je privacy te respecteren, geen enkel persoonlijk gegeven te gebruiken.

Om Scout Leader Skills en zijn gebruik te evalueren zijn enkel statistische analyses van de anonieme gegevens mogelijk. Het is de bedoeling na te gaan of de resultaten van het instrument Scout Leader Skills relevant zijn en/of verbeteringen noodzakelijk blijken.

Bewaren van de gegevens

Wij zijn niet in staat alle gemaakte balansen te registreren en nog minder in elk van de vier aangeboden talen. We raden je aan je balansen op je persoonlijke computer in de verschillende talen te registreren.

Opslagen van de balansen

Je competentiebalans verschijnt wanneer je de vragen hebt beantwoord. Download de balans en bewaar ze op je persoonlijke computer, want wij kunnen de opslag van alle uitgevoerde balansen niet verzekeren. Ze kan nuttig zijn volgend jaar, wanneer je je nieuwe balans wenst te vergelijken met de vorige en zo kan nagaan welke nieuwe competenties je hebt verworven of ontwikkeld ondertussen. Je kan ook zin hebben de adviezen te bestuderen die je aantreft op het einde van je competentiebalans, wanneer je je wenst voor te bereiden op, bijvoorbeeld, een aanwervingsgesprek. Denk er, tot slot, aan je balans te registreren in de verschillende aangeboden talen (Frans, Nederlands, Engels en Duits): dit kan nuttig zijn, indien je in een van deze talen willen solliciteren voor een baan.