Partners

Projectleiders

Les Scouts

De federatie Les Scouts is met haar 55.000 leden de grootste jeugdorganisatie in de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap. In deze Gemeenschappen wordt scouting lokaal in 413 plaatselijke groepen bedreven.

Scouts & Gidsen Vlaanderen

De grootste scouts- en gidsenorganisatie in de Vlaamse Gemeenschap met 72.000 leden, de Scouts en Gidsen Vlaanderen, heeft een pedagogisch aanbod in 575 plaatselijke groepen.

Wij delen dezelfde beleving van scouting, onze opdrachten zijn vergelijkbaar, wij hebben de gewoonte samen te werken en het lijkt ons relevant om een nationale dimensie te verlenen aan het project.Voor Les Scouts leek het dus een evidentie om aan hun Vlaamse tegenhangers voor te stellen toe te treden tot dit project.

De wetenschappelijke partners

HEC-ULg, management school van de Universiteit van Luik, cel competentiemanagement

De cel competentiemanagement van de HEC-ULg kent het thema van de valorisering van competenties goed. Het partnership omvat twee soorten inbreng van bij de aanvang van het project:

  • consultancy;
  • de opstelling van de lijst van competenties op basis van panels met leiders, verantwoordelijken en oud-leiders (eerste etappe van de ontwikkeling van Scout Leader Skills).

Vlerick Leuven Gent Management School

Het departement People and organisation van de Vlerick Leuven Gent Management School heeft een bijdrage geleverd aan het tweede deel van het project door Scout Leader Skills te ontwikkelen, het online instrument in de vorm van een vragenlijst. Deze ontwikkeling werd verzekerd door een team van onderzoekers, onder leiding van Veroniek De Schamphelaere en Inge De Clippeleer.

De geraadpleegde experten

  • De laatste Economische Kring van de Koning Boudewijnstichting, initiatiefnemer voor het onderzoek We need AIR.
  • Patrick Constancio, methodologisch expert in het consortium voor validering van competenties
  • Céline Mahieu, doctor in de sociologie, experte in valorisering van verworven ervaring in de Franse Gemeenschap
  • Verschillende directeurs human resources en recruteerders
  • Steunpunt jeugd, dat het instrument Oscar heeft vervaardigd
  • JES, dat het instrument C-Stick heeft vervaardigd
  • Groep leerlingen consultants JERH - Jeunes experts en ressources humaines’ (jonge experten in human resources) van de Haute Ecole de Namur’ (Hogeschool van Namen)
  • Europese werkgroep scouts/gidsen Recognition Learning in Scouting